utility

  • utility - 效用,公用事業
  • utility fund - 公用事業基金
  • utility or other enterprise fund - 公用事業或其他企業基金
  • utility sinking fund - 公用事業償債基金

  • 29 筆 / 共 30